Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

I. stupeň ve škole

I. stupeň ve škole

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 25. květen v 11:49

Platnost do: 26. červen v 23:59

Žáci I. stupně zahájili dobrovolnou docházku do školy. Sešlo se jich 56,5%.

Počty v jednotlivých třídách: I. třída 10 žáků, II. třída 12 žáků, III. třída 10 žáků, IV. třída 8 žáků a do V. třídy se přihlásilo a přišlo 12.

Úhrada ŠD za 2. pololetí 2019/2020

Vloženo: 25. květen v 11:45

Zobrazeno: 90×

V záznamu naleznete nové pokyny ohledně úhrady ŠD za 2. pololetí v důsledku mimořádných opatření a rozhodnutí ke COVID-19. 

Ředitelské volno 29. a 30. června 2020

Vloženo: 22. květen v 9:26

Zobrazeno: 62×

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno ve dnech 29. a 30. června 2020.

                                                                                                                Mgr. Lenka Kolmanová

Poděkování za sponzorské dary

Vloženo: 19. květen v 19:46

Zobrazeno: 123×

Informace ŠJ_Přeplatky na stravném

Vloženo: 19. květen v 12:39

Zobrazeno: 135×

Matematika 6 online

Matematika 6 online

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 14. květen v 13:59

Platnost do: 30. červen v 23:59

Žáci šesté třídy se pravidelně zúčastňují online výuky matematiky.

Výuka ve škole i doma

Výuka ve škole i doma

Lenka Kolmanová

Vloženo: 14. květen v 12:07

Zobrazeno: 201×

Informace pro zákonné zástupce k znovuotevření 1. stupně od 25. 5. 2020

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. květen v 14:31

Zobrazeno: 342×

Vážení rodiče,

v záznamu se můžete seznámit s informacemi k znovuotevření prvního stupně naší školy. Závaznou přihlášku zašlete emailem třídním učitelkám nejpozději do 18. 5. 2020.

KRÁL MATEMATIKY, 2. kolo

KRÁL MATEMATIKY, 2. kolo

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 6. květen v 19:43

Zobrazeno: 82×

Král matematiky je soutěž pro žáky 2. stupně, kteří mají rádi matematiku. Řešení úloh pošlete do 29.5. 2020. Zúčastnit se mohou i ti, kteří 1. kolo neabsolvovali. 

KRÁL MATEMATIKY 1. kolo, výsledky

KRÁL MATEMATIKY 1. kolo, výsledky

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 6. květen v 18:22

1. kolo soutěže je uzavřeno a vyhodnoceno. Nejúspěšnější řešitelkou je Natálie Černá, která získala plný počet bodů (5). O druhé a třetí místo se dělí Tereza Vajglová s Eliškou Bednářovou. Obě získaly po třech bodech. Blahopřeji. 

Blahopřeji i těm, kteří na první tři místa nedosáhli. Vyhráli sami nad sebou, neboť měli vůli udělat i něco navíc.

V příloze přikládám správné výsledky řešených úloh.

Eduzměna:Tipy pro rodiče

Vloženo: 27. duben v 8:33

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Lenka Kolmanová

Vloženo: 24. duben v 10:49

KRÁL MATEMATIKY

KRÁL MATEMATIKY

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 21. duben v 21:27

Král matematiky je soutěž pro žáky 2. stupně, kteří mají rádi matematiku. Řešení úloh pošlete do 30.4. 2020.

9. třída

Vloženo: 21. březen v 21:17

8. třída

Vloženo: 21. březen v 21:17

7. třída

Vloženo: 21. březen v 21:17

6. třída

Vloženo: 21. březen v 21:16

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání