Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

Dokumenty ŠD

Dokumenty ŠD

Vloženo: 3. září 2007

Školní vzdělávací program, vnitřní řád, plán činností ŠD

Informace k zápisu do ŠD - šk. rok 2020/2021

Informace k zápisu do ŠD - šk. rok 2020/2021

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 28. srpna 2020 v 14:20

Zobrazeno: 477×

Informace o splatnosti úhrady za ŠD - 2.pololetí 2020/2021

Šárka Brichová

Vloženo: 19. května v 10:17

Platba školného v ŠD pro školní rok 2020/2021

Platba školného v ŠD pro školní rok 2020/2021

Šárka Brichová

Vloženo: 1. září 2017

Zobrazeno: 4774×

Ve školním roce 2020/2021 se bude úhrada za školní družinu provádět bezhotovostním převodem na bankovní účet školy. Číslo účtu je: 444493379/0800. Při placení převodem zadejte do zprávy pro příjemce "ŠD a jméno a příjmení dítěte". Školné je 150 Kč/měsíčně, tj. 750 Kč za pololetí.

Termíny splatnosti:

1. pololetí (září-leden) 750,- Kč do 31. 10. 2020

2. pololetí (únor-červen)  750,- Kč do 15. 3. 2021

Provozní doba ŠD

Provozní doba ŠD

Šárka Brichová

Vloženo: 30. září 2019 v 20:21

Provozní doba ŠD pro školní rok 2020/2021:

pondělí - pátek od 11:15 do 16:15

Splatnost úhrady za ŠD - 2. pololetí 2020/2021

Šárka Brichová

Vloženo: 14. dubna v 10:41

Úhrada ŠD za 2. pololetí 2019/2020

Vloženo: 25. května 2020 v 11:30

Zobrazeno: 606×

V záznamu najdete nové pokyny ohledně úhrady ŠD za 2. pololetí v důsledku mimořádných opatření a rozhodnutí ke COVID-19. 

Úhrada za ŠD v 1. pol. 2020/2021 - změna

Lenka Kolmanová

Vloženo: 30. listopadu 2020 v 13:41

Zobrazeno: 421×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání