Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

Dokumenty ŠD

Dokumenty ŠD

Vloženo: 3. září 2007

Školní vzdělávací program, vnitřní řád, plán činností ŠD

Platba školného v ŠD pro školní rok 2019/2020

Platba školného v ŠD pro školní rok 2019/2020

Šárka Brichová

Vloženo: 1. září 2017

Zobrazeno: 3916×

Ve školním roce 2019/2020 se bude úhrada za školní družinu provádět bezhotovostním převodem na bankovní účet školy. Číslo účtu je: 444493379/0800. Při placení převodem zadejte do zprávy pro příjemce "ŠD a jméno a příjmení dítěte". Školné je 150 Kč/měsíčně, to je 750 Kč za pololetí.

Termíny splatnosti:

1. pololetí (září-leden) 750,-Kč do 31. 10. 2019

 2. pololetí (únor-červen)  750,- Kč do 15. 3. 2020

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání