Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

Dokumenty ŠD

Dokumenty ŠD

Vloženo: 3. září 2007

Školní vzdělávací program, vnitřní řád, plán činností ŠD

Platba školného v ŠD pro školní rok 2018/2019.

Platba školného v ŠD pro školní rok 2018/2019.

Šárka Brichová

Vloženo: 1. září 2017

Zobrazeno: 3673×

Ve školním roce 2018/2019 se bude úhrada za školní družinu provádět bezhotovostním převodem na bankovní účet školy. Číslo účtu je: 444493379/0800. Při placení převodem zadejte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte. Školné je 150 Kč/měsíčně, to je 750 Kč za pololetí. Termíny splatnosti: 1. pololetí (září-leden) do 31. 10. 2018, 2. pololetí (únor-červen) do 15. 3. 2019.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání