Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina

ZÁPIS do školní družiny pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 25. srpna 2021 v 20:55

Zájemci o umístění dítěte do ŠD zde najdou informace k průběhu zápisu pro letošní školní rok.

Dokumenty ŠD

Dokumenty ŠD

Vloženo: 3. září 2007

Školní vzdělávací program, vnitřní řád, plán činností ŠD

Halloweenský karneval ve školní družině

Halloweenský karneval ve školní družině

Šárka Brichová

Vloženo: 9. října 2023 v 14:27

Platba školného v ŠD pro školní rok 2023/2024

Platba školného v ŠD pro školní rok 2023/2024

Šárka Brichová

Vloženo: 1. září 2017

Zobrazeno: 329×

Úhrada za školní družinu se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet školy.

Číslo účtu je: 444493379/0800. Při placení převodem zadejte do zprávy pro příjemce "ŠD a jméno a příjmení dítěte".

Školné je 150 Kč/měsíčně, tj. 750 Kč za pololetí.

Termíny splatnosti:

1. pololetí (září-leden) 750,- Kč do 31. 10. 2023

2. pololetí (únor-červen)  750,- Kč do 15. 3. 2024

Provozní doba ŠD

Provozní doba ŠD

Šárka Brichová

Vloženo: 30. září 2019 v 20:21

Provozní doba ŠD 

pondělí - pátek od 11:05 do 16:15

Výlet ŠD do Vodního domu v Hulicích

Výlet ŠD do Vodního domu v Hulicích

Šárka Brichová

Vloženo: 29. května 2023 v 18:40

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání