Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Eduzměna:Tipy pro rodiče

Vloženo: 27. duben v 8:33

Informace pro zákonné zástupce k znovuotevření 1. stupně od 25. 5. 2020

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. květen v 14:31

Zobrazeno: 342×

Vážení rodiče,

v záznamu se můžete seznámit s informacemi k znovuotevření prvního stupně naší školy. Závaznou přihlášku zašlete emailem třídním učitelkám nejpozději do 18. 5. 2020.

Informace ŠJ_Přeplatky na stravném

Vloženo: 19. květen v 12:39

Zobrazeno: 135×

I. stupeň ve škole

I. stupeň ve škole

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 25. květen v 11:49

Platnost do: 26. červen v 23:59

Žáci I. stupně zahájili dobrovolnou docházku do školy. Sešlo se jich 56,5%.

Počty v jednotlivých třídách: I. třída 10 žáků, II. třída 12 žáků, III. třída 10 žáků, IV. třída 8 žáků a do V. třídy se přihlásilo a přišlo 12.

KRÁL MATEMATIKY

KRÁL MATEMATIKY

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 21. duben v 21:27

Král matematiky je soutěž pro žáky 2. stupně, kteří mají rádi matematiku. Řešení úloh pošlete do 30.4. 2020.

KRÁL MATEMATIKY 1. kolo, výsledky

KRÁL MATEMATIKY 1. kolo, výsledky

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 6. květen v 18:22

1. kolo soutěže je uzavřeno a vyhodnoceno. Nejúspěšnější řešitelkou je Natálie Černá, která získala plný počet bodů (5). O druhé a třetí místo se dělí Tereza Vajglová s Eliškou Bednářovou. Obě získaly po třech bodech. Blahopřeji. 

Blahopřeji i těm, kteří na první tři místa nedosáhli. Vyhráli sami nad sebou, neboť měli vůli udělat i něco navíc.

V příloze přikládám správné výsledky řešených úloh.

KRÁL MATEMATIKY, 2. kolo

KRÁL MATEMATIKY, 2. kolo

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 6. květen v 19:43

Zobrazeno: 82×

Král matematiky je soutěž pro žáky 2. stupně, kteří mají rádi matematiku. Řešení úloh pošlete do 29.5. 2020. Zúčastnit se mohou i ti, kteří 1. kolo neabsolvovali. 

Matematika 6 online

Matematika 6 online

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 14. květen v 13:59

Platnost do: 30. červen v 23:59

Žáci šesté třídy se pravidelně zúčastňují online výuky matematiky.

Ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. březen v 9:11

Zobrazeno: 432×

Po tel. domluvě (327 595 232 / 775 142 328) vystavujeme formulář elektronicky.

reinertova.jitka@email.cz

 

Poděkování za sponzorské dary

Vloženo: 19. květen v 19:46

Zobrazeno: 123×

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Lenka Kolmanová

Vloženo: 24. duben v 10:49

Ředitelské volno 29. a 30. června 2020

Vloženo: 22. květen v 9:26

Zobrazeno: 62×

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky základní školy ředitelské volno ve dnech 29. a 30. června 2020.

                                                                                                                Mgr. Lenka Kolmanová

Úhrada ŠD za 2. pololetí 2019/2020

Vloženo: 25. květen v 11:45

Zobrazeno: 90×

V záznamu naleznete nové pokyny ohledně úhrady ŠD za 2. pololetí v důsledku mimořádných opatření a rozhodnutí ke COVID-19. 

Výuka ve škole i doma

Výuka ve škole i doma

Lenka Kolmanová

Vloženo: 14. květen v 12:07

Zobrazeno: 201×

1. třída

Vloženo: 13. březen v 7:43

Zobrazeno: 1142×

2. třída

Vloženo: 13. březen v 7:43

Zobrazeno: 1351×

3. třída

Vloženo: 13. březen v 7:44

Zobrazeno: 1558×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání