Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání