Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní jídelna a jídelníček

Informace školní jídelny

Informace školní jídelny

Vloženo: 31. srpna 2007

- informace vedoucí školní jídelny
- kontaktní údaje
- výše stravného, číslo účtu ZŠ a MŠ
- personální obsazení školní jídelny
Informace vedoucí ŠJ

Informace vedoucí ŠJ

Vloženo: 16. června v 13:28

Zobrazeno: 226×

Při výběru ze dvou menu bude strávníkovi automaticky přihlášen oběd č. 1. Pokud si bude chtít strávník zvolit oběd č. 2, musí si ho změnit zaškrtnutím políčka a odesláním požadavku v aplikaci  https://www.strava.cz/strava/.

 

Informace vedoucí ŠJ - začátek školního roku

Informace vedoucí ŠJ - začátek školního roku

Vloženo: 29. srpna v 15:27

Zobrazeno: 179×

Strávníkům - žákům plnícím povinnou školní docházku - byly hromadně přihlášeny obědy od 2. 9. do 30. 9. Pokud si budete přát oběd již 1. 9., zadejte požadavek přednostně v aplikaci http://www.strava.cz nebo telefonicky na čísle 327 595 202 u vedoucí ŠJ. Další požadavky (stravování pouze ve dnech odpoledního vyučování, ukončení stravování v ŠJ apod.) nahlaste vedoucí ŠJ. Další objednávky (průběžné přihlašování a odhlašování obědů) zadávejte přednostně přes aplikaci strava.cz.   

Žáci 1. třídy a žáci nově příchozí musí v kanceláři vedoucí ŠJ vyplnit přihlášku ke stravování. 

Seznam alergenů

Seznam alergenů

Vloženo: 15. června 2016

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání