Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní jídelna a jídelníček

Anketa ŠJ_červen 2021

Lenka Kolmanová

Vloženo: 7. června v 13:37

Zobrazeno: 168×

V minulém týdnu vyplňovali strávníci ŠJ (žáci i zaměstnanci základní školy) dotazník v rámci zkvalitnění stravy a služeb ve školní jídelně. Dotazník vyplnilo 94 % žáků a 71 % zaměstnanců. K souhrnu žáků přikládáme doplnění všech volně tvořených odpovědí, které se neobjevily ve vygenerovaném souhrnu.  Souhrn odpovědí byl předán vedoucí ŠJ a kuchařům.

 

Informace školní jídelny

Informace školní jídelny

Vloženo: 31. srpna 2007

- informace vedoucí školní jídelny
- kontaktní údaje
- výše stravného, číslo účtu ZŠ a MŠ
- personální obsazení školní jídelny
Placení stravného prostřednictvím inkasa České spořitelny, a. s.

Placení stravného prostřednictvím inkasa České spořitelny, a. s.

Vloženo: 19. června 2018

Zobrazeno: 2479×

Důležité upozornění pro zákonné zástupce platící stravné prostřednictvím inkasa České spořitelny, a. s.

Seznam alergenů

Seznam alergenů

Vloženo: 15. června 2016

Vyjádření vedoucí ŠJ k dotazníku ke stravování

Lenka Kolmanová

Vloženo: 17. června v 8:36

Zobrazeno: 154×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání