Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mateřská škola

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V MALEŠOVĚ  -  školní rok 2021-2022

 

Vzhledem k opatření MŠMT proběhne zápis bez přítomnosti dětí

i zákonných zástupců.

 

Možnosti doručení vyplněných žádostí a lékařem potvrzených přihlášek:

1.Datovou schránkou na adresu školy: zdxmavt (ne firemní schránkou)

2. E-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na adresu:

    skolkamalesov1@seznam.cz

3. Osobním předáním v MŠ  3. 5.- 6. 5.      10:00-15:00 (po dohodě i jinak)

4. Prostřednictvím České pošty na adresu: ZŠ a MŠ Malešov

                                                                  Žižkovo nám. 107

                                                                  285 41 Malešov

                                         obálku označte: ZÁPIS DO MŠ

K zápisu dodejte kromě vyplněných dokumentů prostou kopii rodného listu.

Formuláře ke stažení : www.zsmalesov.cz  - Mateřská škola

K osobnímu vyzvednutí v MŠ 12.-30.4. vždy od 6:30-15:30.

 

Povinnost přihlásit se k předškolnímu vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 5 let. Přihlášku musí podat i zájemci o vzdělávání individuální.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu na www.zsmalesov.cz

Dotazy: tel. 728 329 054, e-mail: skolkamalesov1@seznam.cz

Nahlédnout do spisu lze dne 11.5.2021 14:00-15:30 ve třídě Houbiček.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání