Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Přijaté děti do 1. třídy od 1. 9. 2023

Přijaté děti do 1. třídy od 1. 9. 2023

Lenka Kolmanová

Vloženo: 2. května v 8:50

Zobrazeno: 208×

Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

Mateřská škola

Vloženo: 15. května v 15:04

Zobrazeno: 139×

Př 4 - Bádáme na přírodovědné vycházce

Př 4 - Bádáme na přírodovědné vycházce

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. května v 20:02

Zobrazeno: 81×

Čtvrťáci se v pondělí dopoledne vydali ke Krsovicím objevovat rostliny a živočichy místních luk. Nejen že si zopakovali vědomosti z hodin přírodovědy, ale dozvěděli se spoustu nových a zajímavých informací. Děkujeme RNDr. Zdeňkovi Janovskému za jeho čas a poutavé vyprávění.

Exkurze 2. a 3.tř. - I

Exkurze 2. a 3.tř. - I

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 23. května v 12:23

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Na exkurzi do Šestajovic zavítali žáci 2. a 3. tř.

Exkurze 2. a 3. tř. - II

Exkurze 2. a 3. tř. - II

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 23. května v 12:26

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Děti z druhé a třetí třídy navštívily farmu Rodas v Šestajovicích. 

Prohlédly  si část se zvířaty, kde bylo plno mláďat. Největší úspěch slavila  selátka, kůzlata, králíci a telata.

Poté se děti seznámily prakticky s postupem výroby čokolády. Každý si domů odnesl vlastnoručně vyrobenou čokoládovou pochoutku.

Následovala prohlídka svíčkárny. I zde děti rozvíjely své pracovní kompetence a vyrobily si mýdlo, sůl do koupele a samozřejmě svíčky.

Počasí přálo, dětem se nechtělo odjet domů.

Př 7 - Rostlinné orgány

Př 7 - Rostlinné orgány

Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. května v 18:45

Zobrazeno: 98×

Sedmáci se učili během hodin přírodopisu o jednotlivých částech rostlinných těl. Pěkné počasí jim dovolilo bádat a zkoumat rostliny ve školním altánu. 

Vlastivědný kroužek na cestách

Vlastivědný kroužek na cestách

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 24. května v 18:15

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Děti z vlastvědného kroužku poznávaly krásy Kutné Hory.

Svět práce v 8. třídě

Svět práce v 8. třídě

Lenka Kolmanová

Vloženo: 25. května v 15:20

Zobrazeno: 98×

Paní Jana Nevrlá Dis. z Úřadu práce Kutná Hora poskytla žákům 8. třídy  informace a poradenství na téma volba povolání.

 

F 6 - Hrátky se zvukem

F 6 - Hrátky se zvukem

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. května v 18:51

Zobrazeno: 72×

V hodině fyziky jsme objevovali kouzlo zvuku. Zkoušeli jsme, v jakém prostředí se zvuk přenáší. Roztančili jsme zrníčka zvukovými vlnami a vyrobili si kapesní klarinet.

Výtvarná výchova 8

Výtvarná výchova 8

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. května v 18:58

Zobrazeno: 87×

Při kresbě uhlem jsme se nechali inspirovat přírodou. 

Práce s encyklopedií

Práce s encyklopedií

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 30. května v 14:19

V hodině čtení si žáci 5. třídy přečetli báseň E. Frynty Velryby. V návaznosti na ni pak pracovali s encyklopediemi a vyhledávali informace o velrybách. Závěrem skupinové práce své poznatky prezentovali před spolužáky.

Co nás čeká v červnu

Co nás čeká v červnu

Lenka Kolmanová

Vloženo: 31. května v 7:02

Zobrazeno: 126×

Př 6 - Zkoumání bezobratlých živočichů

Př 6 - Zkoumání bezobratlých živočichů

Lenka Kolmanová

Vloženo: 31. května v 16:06

Zobrazeno: 55×

F 7 - Měření objemu kapalin

F 7 - Měření objemu kapalin

Lenka Kolmanová

Vloženo: 31. května v 16:10

Zobrazeno: 47×

Sedmáci prováděli odborné měření objemu kapaliny pomocí odměrného válce. Zjišťovali rozsah, velikost 1 dílku na stupnici a objem dané kapaliny. Své získané dovednosti zužitkují jistě i v příštím školním roce při hodinách chemie.

Pč 7 - Naše sazenice v Divočině

Pč 7 - Naše sazenice v Divočině

Lenka Kolmanová

Vloženo: 31. května v 16:11

Zobrazeno: 65×

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 1. června v 13:17

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Den technologií pro vzdělávání v 21. století - exkurze 7. a 8. třídy

Den technologií pro vzdělávání v 21. století - exkurze 7. a 8. třídy

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. června v 16:11

Zobrazeno: 81×

Žáci sedmé a osmé třídy měli dnes v refektáři GASK možnost nahlédnout do světa robotiky, programování a výukových softwarů. Zúčastnili jsme se workshopů a přednášek akce Den technologií pro vzdělávání v 21. století. Někteří si vyzkoušeli ovládat robotického psa Dášenku, kybernetického mazlíka o váze 32,5 kg.  Další se svezli v elektroautě, vyzkoušeli si virtuální realitu, seznámili se s produkty společnosti Microsoft či obdivovali 3D tisk.  

Den dětí - poděkování

Den dětí - poděkování

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. června v 19:16

Zobrazeno: 94×

Nominace květen

Nominace květen

Lenka Kolmanová

Vloženo: 2. června v 8:32

Zobrazeno: 89×

Květen ve školní družině

Květen ve školní družině

Šárka Brichová

Vloženo: 2. června v 18:05

Platnost do: 18. června v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání