Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

EVVO

Třídíme kovové odpady

Třídíme kovové odpady

Vloženo: 21. květen v 9:18

Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nádoby na sběr kovového odpadu. Připomínáme, že třídíme i starý papír a plasty, které nepatří do odpadkových košů na směsný odpad. 

Odvoz elektroodpadu

Odvoz elektroodpadu

Vloženo: 7. listopad 2017

V průběhu týdne přijede firma pro vytříděný odpad v rámci projektu recyklohraní. Pokud máte doma použité baterie a vysloužilé drobné elektrospotřebiče můžete využít sběrných boxů ve škole.

Sběrný box na cartridge a tonery

Sběrný box na cartridge a tonery

Vloženo: 12. únor 2014

Sběr papíru

Sběr papíru

Vloženo: 16. březen 2012

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání