Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2021/2022

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. srpna v 14:54

Čtenářský kroužek

Čtenářský kroužek

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 17. října v 15:54

Na čtenářském kroužku se členové seznámili se surrealismem.

Den stromů - projektová výuka I

Den stromů - projektová výuka I

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 20. října v 8:29

Zobrazeno: 157×

Na středu 20. 10. připadá světový svátek Den stromů. Tento den jsme propojili téma stromů do vyučování jednotlivých předmětů.

Den stromů - projektová výuka II

Den stromů - projektová výuka II

Lenka Kolmanová

Vloženo: 20. října v 12:13

Zobrazeno: 173×

Den stromů - projektová výuka III

Den stromů - projektová výuka III

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 20. října v 20:38

Den stromů u druháků, třeťáků a čtvrťáků.

Den stromů v 1. a 8. třídě

Den stromů v 1. a 8. třídě

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. října v 7:42

Zobrazeno: 166×

Den zdraví u prvňáků

Den zdraví u prvňáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 12. listopadu v 14:02

I u našich nejmladších žáčků proběhl projektový den Den zdraví.

Den zdraví 1/2

Den zdraví 1/2

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. listopadu v 19:19

Zobrazeno: 185×

Během projektového dne jsme se v různých dílničkách zabývali fyzickým i duševním zdravím, jak o zdraví pečovat, abychom se cítili dobře, kde a jak si umět říci o pomoc. Do projektu se zapojili i odborníci z Týmu duševního zdraví Adéla Mikulová, Barbora Hošková a Miloš Březina.

Den zdraví 2/3

Den zdraví 2/3

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. listopadu v 19:22

Zobrazeno: 151×

Den zdraví 3/3

Den zdraví 3/3

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 11. listopadu v 20:17

Zobrazeno: 126×

Deváťáci v kočičím útulku Alfonz

Deváťáci v kočičím útulku Alfonz

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. října v 17:49

Zobrazeno: 371×

Dny pro záchranu života - 1/2

Dny pro záchranu života - 1/2

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. října v 10:02

Zobrazeno: 235×

Po 2. části projektu zaměřené na požár, dušení, popáleniny a úrazy elektrickým proudem navázal 3. cyklus s tématem dopravních úrazů. Mladší žáci se zábavnou a interaktivní formou prvního cyklu učili rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a zajistit (přivolat) lékařskou pomoc. 

Dny pro záchranu života - 2/2

Dny pro záchranu života - 2/2

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. října v 10:30

Zobrazeno: 230×

Dětem se během celého programu věnovali lektoři, kteří dlouhodobě působí na zdravotnických záchranných službách, odděleních ARO a urgentních příjmech. 

Dovršení celoročního projektu Život chleba

Dovršení celoročního projektu Život chleba

Lenka Kolmanová

Vloženo: 24. září v 14:56

Zobrazeno: 209×

Exkurze VIII. třídy do hlavního města

Exkurze VIII. třídy do hlavního města

Lenka Kolmanová

Vloženo: 18. října v 20:12

Zobrazeno: 149×

Paní učitelka Karlová přizvala na exkurzi VIII. třídy paní učitelku Kamenářovou, která osmákům odkryla historii některých pražských památek.

Exkurze v Pardubicích - VII. třída

Exkurze v Pardubicích - VII. třída

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 17. listopadu v 7:52

Exkurzi do Pardubic a zároveň Cestu do pravěku podnikli naši žáci sedmé třídy.

Exkurze 2. a 4. třídy I

Exkurze 2. a 4. třídy I

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 26. října v 14:24

Druháci a čtvrťáci navštívili Ekocentrum a Parazoo ve Vlašimi.

Exkurze 2. a 4. třídy II

Exkurze 2. a 4. třídy II

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 26. října v 14:27

F 6 - Laboratorní práce: Hmotnost

F 6 - Laboratorní práce: Hmotnost

Lenka Kolmanová

Vloženo: 20:42

Zobrazeno: 5×

Žáci šesté třídy pracovali s rovnoramennými váhami a zapisovali všechna svá měření. Největším oříškem bylo dokonale vyvážit váhy, aby byly minimalizované odchylky. Práce s miligramovým závažím vyžadovala trpělivost, přesnost a následně i matematickou dovednost při sčítání naměřených hodnot a závěrečném převádění na zadané jednotky.

F6 - LP difuze

F6 - LP difuze

Lenka Kolmanová

Vloženo: 19. října v 13:41

Zobrazeno: 120×

F 6 - Měření délky a práce s aritmetickým průměrem

F 6 - Měření délky a práce s aritmetickým průměrem

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. listopadu v 19:23

Zobrazeno: 126×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání