Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2021/2022

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. srpna 2021 v 14:54

Př 7- Pozorování tělního pokryvu ptáků

Př 7- Pozorování tělního pokryvu ptáků

Lenka Kolmanová

Vloženo: včera v 13:44

Zobrazeno: 54×

Malujeme s panem Ladou

Malujeme s panem Ladou

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 13. ledna v 15:29

Čtvrťáci se seznámili s tvorbou Josefa Lady. Podle ilustrací v knihách si potom také vyzkoušeli jako pan Lada malovat.

Tellurium a Sluneční soustava

Tellurium a Sluneční soustava

Lenka Kolmanová

Vloženo: 13. ledna v 13:15

Zobrazeno: 67×

Osmáci vybalili a složili nové názorné modely pro výuku zeměpisu. 

Pč 6 - Obrazce z přírodnin

Pč 6 - Obrazce z přírodnin

Lenka Kolmanová

Vloženo: 12. ledna v 18:50

Zobrazeno: 74×

Při praktických činnostech jsme vyrazili do místního lesíka a pustili se do tvorby obrazců z přírodních materiálů.

Vv 7 - Malování pravou, levou rukou, nohou a ústy

Vv 7 - Malování pravou, levou rukou, nohou a ústy

Lenka Kolmanová

Vloženo: 12. ledna v 12:04

Zobrazeno: 82×

F 6 - Skupenství látek

F 6 - Skupenství látek

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. ledna v 18:49

Zobrazeno: 78×

Dnes jsme si všichni vyzkoušeli roli přednášejících na odborném semináři. Stali se z nás na chvíli profesoři a docenti fyziky, kteří svým posluchačům přiblížili problematiku 4 známých skupenství. Dokonce jsme se dozvěděli i nové informace o skupenství pátém - Bose Einsteinuv kondenzátu. Posluchači kladli všetečné dotazy, ale všechny se nám je podařilo odborně zodpovědět.

F 7 - Rovnováha na páce

F 7 - Rovnováha na páce

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. ledna v 20:19

Zobrazeno: 86×

Pomocí dvojzvratné páky, kterou jsme si v hodině sestavili, jsme hledali závislost mezi tíhou břemene a vzdálenosti od osy otáčení.
 

Netradiční čtení a psaní v 1. třídě

Netradiční čtení a psaní v 1. třídě

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. ledna v 12:50

Zobrazeno: 114×

Vánoce u prvňáčků

Vánoce u prvňáčků

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. ledna v 12:46

Zobrazeno: 93×

Vánoce u čtvrťáků

Vánoce u čtvrťáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 3. ledna v 19:41

Ve čtvrté třídě proběhla vánoční nadílka opožděně. Nálada ale i tak byla slavnostní.

Vánoce ve druhé třídě

Vánoce ve druhé třídě

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 3. ledna v 7:54

Druháci spojili vánoční nadílku s vycházkou a krmením zvířátek.

Vánoce u třeťáků

Vánoce u třeťáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 22. prosince 2021 v 19:39

Vánoce u páťáků

Vánoce u páťáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 22. prosince 2021 v 19:20

M 9 - Jehlan v prostoru

M 9 - Jehlan v prostoru

Lenka Kolmanová

Vloženo: 21. prosince 2021 v 19:08

Zobrazeno: 102×

Dnešní hodina matematiky byla věnována jehlanu a tvorbě jeho 3D modelu. Protože už umíme vypočítat povrch i objem tohoto tělesa, tak jsme se s ním chtěli ještě seznámit v prostoru. Každý si zvolil velikost délek podstavných i bočních hran dle svého uvážení. Limitovala nás jedině velikost papíru, kam jsme si nejdříve vypracovali síť tělesa. Následovala práce s nůžkami a lepidlem, která již vedla k názorné ukázce tohoto geometrického tělesa.

Vánoční dekorace

Vánoční dekorace

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 16. prosince 2021 v 15:25

Žáci 4. třídy si dnes vyrobili dekoraci na štědrovečerní stůl.

Pč 6 - Příprava cukroví

Pč 6 - Příprava cukroví

Lenka Kolmanová

Vloženo: 15. prosince 2021 v 20:44

Zobrazeno: 104×

POKOS - Příprava občanů k obraně státu

POKOS - Příprava občanů k obraně státu

Lenka Kolmanová

Vloženo: 15. prosince 2021 v 8:41

Zobrazeno: 170×

Během setkání s příslušníky Armády České republiky se děti dozvěděly, jak se stát vojákem, jaké školy je třeba absolvovat, jak probíhá výcvik, jaké profese jsou v armádě potřeba. Žákům se také dostalo podrobného popisu vojenské výstroje, mohli si ji vyzkoušet a dostali prostor i na dotazy.

 

F 7 - Dynamika

F 7 - Dynamika

Lenka Kolmanová

Vloženo: 13. prosince 2021 v 17:27

Zobrazeno: 104×

 

Žáci 7. ročníku si mohli vyzkoušet v praxi skládání sil různých směrů. Hledali výslednici sil při přetahování lana, měřili pomocí siloměru sílu těles, která působí v tahu na různých površích. Ukázali jsme si zápis síly pomocí vektorů a hledali správné měřítko pro její grafické znázornění.

Vánoční hvězdy

Vánoční hvězdy

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 9. prosince 2021 v 15:50

Ve výtvarné výchově pracovali čtvrťáci s akrylovými barvami technikou tisku. Výsledkem jejich snažení vznikly obrázky vánočních hvězd.

Pyžamový den

Pyžamový den

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 9. prosince 2021 v 15:44

Proběhla další akce žákovského parlamentu. Všichni jsme se oblékli do pyžama.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání