Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2021/2022

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. srpna 2021 v 14:54

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 4. března v 9:59

Ve čtvrtek 3. 3. proběhla poslední hodina plaveckého výcviku.

Př 8 - Měření tlaku

Př 8 - Měření tlaku

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. března v 9:58

Zobrazeno: 278×

Čtenáři ze druhé třídy

Čtenáři ze druhé třídy

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 4. března v 9:53

Děti zaplnily přečtenými knížkami strom Knížkovník. Nejlepší čtenáři:

1. Kristýna Náhlovská (18 knih)

2. Petr Frey (10 knih)

3. Nela Šafaříková ( 8 knih)

Těšíme se na další sklizeň!

F 7 - Newtonovy pohybové zákony

F 7 - Newtonovy pohybové zákony

Vloženo: 2. března v 19:12

Zobrazeno: 280×

V hodině fyziky se nám podařilo vytvořit zásobu sněhových koulí. A nebyly to obyčejné sněhové kuličky. Každá z nich totiž obsahovala otázku k základním zákonům fyziky. Před každou další bitvou musel každý žák přidat vlastní otázku i odpověď na předchozí, takže počet dotazů nám krásně narůstal. Isaac Newton by byl jistě velmi potěšen, s jakou radostí jsme hledali odpovědi na otázky týkajících se jeho pohybových zákonů.

Výlet do minulosti

Výlet do minulosti

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 2. března v 7:17

V hodině prvouky se druháci vypravili do minulosti.

Krajina a krajinná sféra

Krajina a krajinná sféra

Vloženo: 25. února v 19:14

Zobrazeno: 320×

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek

Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. února v 14:31

Zobrazeno: 286×

Florbalový kroužek odstartoval svoji činnost pod vedením pane učitele Zoufalého.

Př 6 - Kvasinky

Př 6 - Kvasinky

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. února v 7:03

Zobrazeno: 239×

Př 6 - Plísně

Př 6 - Plísně

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. února v 7:01

Zobrazeno: 214×

Pč 7 - Zeleninové polévky

Pč 7 - Zeleninové polévky

Lenka Kolmanová

Vloženo: 8. února v 17:34

Zobrazeno: 336×

Ch 9 - Modelování uhlovodíků

Ch 9 - Modelování uhlovodíků

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. února v 21:05

Zobrazeno: 275×

Pč 5 - Příprava vajíčkové pomazánky

Pč 5 - Příprava vajíčkové pomazánky

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. února v 12:11

Zobrazeno: 208×

Inf 4 - Akademie programování

Inf 4 - Akademie programování

Lenka Kolmanová

Vloženo: 2. února v 12:40

Zobrazeno: 267×

V úvodní hodině programování se žáci 4. třídy naučili, co to je a jak funguje Ozobot, jak se pohybuje, jaké barvy rozeznává, jak se o něho starat, kde používají automatizované roboty, které se také pohybují podle čar. Dále si hned čtvrťáci vyzkoušeli zanášet ozokódy a sledovali, jaké pohyby ozobot umí přečíst. Závěrem uspořádali rychlostní závody.

Zeměpisná vycházka 6. třídy

Zeměpisná vycházka 6. třídy

Lenka Kolmanová

Vloženo: 31. ledna v 15:13

Zobrazeno: 255×

Př 6 - Trepka velká ze senného nálevu

Př 6 - Trepka velká ze senného nálevu

Lenka Kolmanová

Vloženo: 27. ledna v 17:36

Zobrazeno: 223×

Př 7 - Ptačí vejce a jeho složení

Př 7 - Ptačí vejce a jeho složení

Lenka Kolmanová

Vloženo: 27. ledna v 10:29

Zobrazeno: 310×

Pč 6 - Práce s vlnou

Pč 6 - Práce s vlnou

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. ledna v 12:03

Zobrazeno: 336×

F 7 - Učíme se prezentovat

F 7 - Učíme se prezentovat

Lenka Kolmanová

Vloženo: 21. ledna v 21:47

Zobrazeno: 347×

Žáci 7. ročníku si na předem zadané téma z dynamiky připravili krátký referát. Ten byl jimi prezentován formou krátké odborné přednášky. Vyzkoušeli si tak roli přednášejících docentů a profesorů z řad fyziků.

Př 7- Pozorování tělního pokryvu ptáků

Př 7- Pozorování tělního pokryvu ptáků

Lenka Kolmanová

Vloženo: 18. ledna v 13:44

Zobrazeno: 241×

Malujeme s panem Ladou

Malujeme s panem Ladou

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 13. ledna v 15:29

Čtvrťáci se seznámili s tvorbou Josefa Lady. Podle ilustrací v knihách si potom také vyzkoušeli jako pan Lada malovat.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání