Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2021/2022

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. srpna v 14:54

Den zdraví u prvňáků

Den zdraví u prvňáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 12. listopadu v 14:02

I u našich nejmladších žáčků proběhl projektový den Den zdraví.

Den zdraví 3/3

Den zdraví 3/3

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 11. listopadu v 20:17

Zobrazeno: 126×

Den zdraví 2/3

Den zdraví 2/3

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. listopadu v 19:22

Zobrazeno: 152×

Den zdraví 1/2

Den zdraví 1/2

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. listopadu v 19:19

Zobrazeno: 185×

Během projektového dne jsme se v různých dílničkách zabývali fyzickým i duševním zdravím, jak o zdraví pečovat, abychom se cítili dobře, kde a jak si umět říci o pomoc. Do projektu se zapojili i odborníci z Týmu duševního zdraví Adéla Mikulová, Barbora Hošková a Miloš Březina.

Projekt Krokus

Projekt Krokus

Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. listopadu v 19:20

Zobrazeno: 120×

Již několik let se zapojujeme do projektu Židovského muzea v Praze. Letos sázeli krokusy na památku dětských obětí holocaustu šesťáci.

Zeměpis 9

Zeměpis 9

Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. listopadu v 19:17

Zobrazeno: 92×

Volba povolání

Volba povolání

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 8. listopadu v 16:51

Žáci deváté třídy stojí před důležitým životním rozhodnutím - volbou povolání. Ulehčit a ujasnit si svou volbu jim měl pomoci dnešní seminář s paní Nevrlou z úřadu práce.

Ch 8 - LP Filtrace suspenze křídy ve vodě

Ch 8 - LP Filtrace suspenze křídy ve vodě

Lenka Kolmanová

Vloženo: 6. listopadu v 9:03

Zobrazeno: 109×

Halloween

Halloween

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 5. listopadu v 14:27

Dnes proběhla na naší škole další akce žákovského parlamentu.

F 6 - Měření délky a práce s aritmetickým průměrem

F 6 - Měření délky a práce s aritmetickým průměrem

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. listopadu v 19:23

Zobrazeno: 127×

Ch 8 - Chromatografie barviv na bonbónech a z fixů

Ch 8 - Chromatografie barviv na bonbónech a z fixů

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. listopadu v 7:23

Zobrazeno: 108×

Přírodopisné praktikum 9

Přírodopisné praktikum 9

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. listopadu v 7:22

Zobrazeno: 106×

Deváťáci vyráběli modely krystalických soustav minerálů.

Pč 6 - Polévkobraní

Pč 6 - Polévkobraní

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. listopadu v 13:23

Zobrazeno: 164×

Dnešní Pč jsme věnovali přípravě podzimních polévek. Na talířích jsme na konci hodiny podávali česnekovou, dýňovou, zeleninovou a bramborovou polévku dle chuti každého zúčastněného. Všechny uvařené polévky se nám moc povedly.

Návštěva u třeťáků

Návštěva u třeťáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 2. listopadu v 16:09

Třeťáci pracovali v prvouce na téma Jsme Evropané. Poslechli si hymnu EU, seznámili se s vlajkou Evropské unie a její měnou. Dále zkoumali, s kterými státy sousedí naše republika, jaké hlavní město a vlajku tyto státy mají. Pracovali ve skupinách a každá skupina pak seznámila spolužáky prostřednictvím mluvčího s výsledky svého bádání.

Návštěva u druháků

Návštěva u druháků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 2. listopadu v 15:48

Druháci nejdříve v hodině matematiky soutěžili, dále procvičovali počítání s rozkladem přes základ deset a nakonec tvořili slovní úlohy k příkladům. Slovní úlohy byly propojeny s prvoučným tématem ekosystém rybník.

F 7 - Kinematika

F 7 - Kinematika

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. listopadu v 13:08

Zobrazeno: 88×

Sedmáci se zabývali vztahem mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu, vymýšleli a formulovali otázky a řešili slovní úlohy během skupinové práce. 

Pč 8 - Halloweenské občerstvení

Pč 8 - Halloweenské občerstvení

Lenka Kolmanová

Vloženo: 27. října v 21:48

Exkurze 2. a 4. třídy II

Exkurze 2. a 4. třídy II

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 26. října v 14:27

Exkurze 2. a 4. třídy I

Exkurze 2. a 4. třídy I

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 26. října v 14:24

Druháci a čtvrťáci navštívili Ekocentrum a Parazoo ve Vlašimi.

Vv 6 - Technika vyškrabávání

Vv 6 - Technika vyškrabávání

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. října v 13:20

Zobrazeno: 102×

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání