Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Platba školného v ŠD pro školní rok 2021/2022

  • Šárka Brichová

Vloženo: 1. září 2017

Zobrazeno: 126×

Úhrada za školní družinu se provádí bezhotovostním převodem na bankovní účet školy.

Číslo účtu je: 444493379/0800. Při placení převodem zadejte do zprávy pro příjemce "ŠD a jméno a příjmení dítěte".

Školné je 150 Kč/měsíčně, tj. 750 Kč za pololetí.

Termíny splatnosti:

1. pololetí (září-leden) 750,- Kč do 31. 10. 2021

2. pololetí (únor-červen)  750,- Kč do 15. 3. 2022

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání