Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ZÁPIS do školní družiny pro školní rok 2021/2022

  • Jana Schneiderwindová

Vloženo: 25. srpna v 20:55

Vážení rodiče,
zápis účastníků do ŠD pro školní rok 2021/2022 proběhne v budově ŠD. K zápisu můžete využít tyto termíny:

  • pondělí  30. 8.    12 - 16 hod
  • úterý 31. 8.         12 - 16 hod
  • středa 1. 9.           9 - 12 hod


Během zápisu vám budou vydány tiskopisy k vyplnění na místě a zárověň poskytnuty informace, které se týkají mimoškolního vzdělávání, a zodpovězeny vaše případné dotazy.  
Další informace můžete čerpat i na webových stránkách školy www.zsmalesov.cz v rubrice Školní družina.

Kritéria pro přijmutí účastníků do ŠD: 
- přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku, účastník musí docházet do ŠD pravidelně a minimálně čtyři dny v týdnu
- u žáků vyšších ročníků 1. stupně bude rozhodovat věk (přednost mají mladší děti), účastník musí do ŠD docházet pravidelně a minimálně čtyři dny v týdnu

Kontakty pro případné dotazy ještě před zápisem:
tel.č. 792 325 902
email: sasa.br@seznam.cz

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
vychovatelky ŠD

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání