Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odvoz elektroodpadu

Vloženo: 7. listopadu 2017

V průběhu týdne přijede firma pro vytříděný odpad v rámci projektu recyklohraní. Pokud máte doma použité baterie a vysloužilé drobné elektrospotřebiče můžete využít sběrných boxů ve škole.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání