Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třídíme kovové odpady

Vloženo: 21. května 2019 v 9:18

 

 
 Třídění kovových odpadů

 

ANO

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
 

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. 

 

zdroj: https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu 

 

UPOZORNĚNÍ:

Buďte opatrní!

Není doporučováno pití z neomytých plechovek. Před konzumací je vždy omyjte. Nejen hlodavci během skladování mohou škodit. Jsou to i obyčejné choroby lidí, které je na plechovky přenášejí svýma rukama, zatímco s nimi manipulují. V ideálním případě používejte slámky, které zamezí přenosu bakterií nebo případnému spolknutí včely, vosy, či jiného hmyzu, který se mezitím, co jste se nedívali, usídlil uvnitř nádoby.

Také vhodnost a množství nápoje konzultujte se svými rodiči.

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání