Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní jídelna a jídelníček

Informace školní jídelny

Informace školní jídelny

Vloženo: 31. srpna 2007

- informace vedoucí školní jídelny
- kontaktní údaje
- výše stravného, číslo účtu ZŠ a MŠ
- personální obsazení školní jídelny
Seznam alergenů

Seznam alergenů

Vloženo: 15. června 2016

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání