Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny 2020/2021

Konzultační hodiny 2020/2021

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 15. září 2017

Zobrazeno: 736×

Nenech to být

Nenech to být

Vloženo: 28. března 2019 v 16:52

Zobrazeno: 694×

anonymní online schránka důvěry

Odkaz na nové webové stránky PPP SK, pracoviště Kutná Hora

Odkaz na nové webové stránky PPP SK, pracoviště Kutná Hora

Lenka Kolmanová

Vloženo: 6. února 2017

Zobrazeno: 718×

Pedagogicko-psychologická poradna v Kutné Hoře má nové webové stránky, které Vám mohou být prospěšným zdrojem informací.

Primární prevence - Centrum krizové pomoci

Lenka Kolmanová

Vloženo: včera v 7:02

Zobrazeno: 43×

Školní poradenský tým

Školní poradenský tým

Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. září 2009

Zobrazeno: 764×

Program poradenských služeb, konzultační hodiny

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání