Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2023/2024

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. srpna 2023 v 8:56

Zobrazeno: 12276×

F6 - Elektrický obvod

F6 - Elektrický obvod

Lenka Kolmanová

Vloženo: 11. dubna v 5:35

Zobrazeno: 177×

Šesťáci dostali za úkol experimentálně ověřovat, které látky vedou elektrický proud. Dnešní plánovaný výpadek elektrického proudu neměl na jejich pokusy žádný vliv, využívali zelenou energii stavebnice Boffin. (Čes)

Př 6 - Přírodovědné muzeum

Př 6 - Přírodovědné muzeum

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. dubna v 15:28

Zobrazeno: 190×

Šesťáci se o hodině přírodopisu vydali do pomyslného přírodovědného muzea zkoumat kmen Měkkýšů. Pomocí doplňovačky, kartiček a obrázků se seznámili s plži, mlži a hlavonožci. Osahali si lastury i ulity a sépiovou kost. Jednoho skutečného hlemýždě zahradního, přitom mohli pozorovat při pohybu. Děti byly překvapené při pohledu přes skleněné akvárko, že při pohybu, se "Ferdovi" ze spodní  strany svalnaté nohy pohybují pásy brv, díky kterým se valí kupředu. (Kar)
 

Vv9

Vv9

Lenka Kolmanová

Vloženo: 10. dubna v 5:08

Zobrazeno: 230×

O hodině výtvarné výchovy jsme využili krásného počasí a stavby z polen z hodin pracovních činností ke kreslení. (Kar)
 

Projekt Měření CO2

Projekt Měření CO2

Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. dubna v 9:17

Zobrazeno: 213×

Během několika týdnů jsme měli díky zápůjčce od Eduzměny možnost měřit CO2 ve školním i mimoškolním prostředí. Nejprve jsme se seznámili s instalací a uvedením přístroje do provozu, jaké hodnoty měří a jak je vyhodnotit. Měření jsme prováděli se zavřenými i otevřenými okny a dveřmi. Zkoumali jsme, jak efektivně větrat, aby byla koncentrace CO2 v doporučených hodnotách.

Atletický trénink

Atletický trénink

Lenka Kolmanová

Vloženo: 8. dubna v 18:01

Zobrazeno: 244×

Děvčata z osmého a devátého ročníku, která jsou nominovaná na atletické závody ve víceboji, byla ve svém volném čase trénovat skok do výšky. Svou tělocvičnu s doskočištěm nám zapůjčila SPŠ v Kutné Hoře, které patří velký díky. (Čes)

Abeceda peněz

Abeceda peněz

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 5. dubna v 14:43

Žáci druhé a čtvrté třídy dnes posilovali svou finanční gramotnost.

F6

F6

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. dubna v 19:46

Zobrazeno: 222×

Paní učitelka Karlová zachytila na fotografiích své žáky během vzájemné hospitace v hodině fyziky. (Čes)

Aj 4

Aj 4

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. dubna v 17:04

Zobrazeno: 144×

Dnes jsme hravě procvičovali tvoření vět za pomoci domina. (How)
 

Vlastivědný kroužek na Sioně

Vlastivědný kroužek na Sioně

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 29. března v 7:31

Velikonoce v zahradě

Velikonoce v zahradě

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 27. března v 13:43

Žákovský parlament připravil pro žáky prvního stupně zábavné dopoledne s velikonoční tematikou.

Aj 3 - Happy Easter

Aj 3 - Happy Easter

Lenka Kolmanová

Vloženo: 27. března v 12:07

Zobrazeno: 150×

Volejbalový turnaj v Klimešce

Volejbalový turnaj v Klimešce

Lenka Kolmanová

Vloženo: 27. března v 5:27

Zobrazeno: 203×

Děvčata z osmého a devátého ročníku přivezla z volejbalového turnaje, do kterého bylo  přihlášeno osm týmů ze základních škol kutnohorského okresu, krásné třetí místo. Tento úspěch byl odměnou za jejich herní nasazení, práci v poli i na síti. Do každého ze zápasů šla děvčata vždy naplno a plná odhodlání, což vedlo k získání bronzové medaile.

O dvanácti měsíčkách

O dvanácti měsíčkách

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. března v 9:16

Zobrazeno: 224×

Po premiéře ve školce zahráli páťáci pohádku O dvanácti měsíčkách i svým spolužákům z 1. stupně a moc se jim to povedlo. Děkujeme rodičům za pomoc s kostýmy a kulisami.

Druháci a 300 dní radosti

Druháci a 300 dní radosti

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 24. března v 21:17

Druháci psali a vymysleli pozvánku na jarni pochod s rodiči, a pak se šli podivat na sasanky do Chobotu.

Filmoví vrahouni

Filmoví vrahouni

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. března v 14:22

Zobrazeno: 200×

Sedmáci vymýšleli název pro svůj film a natáčeli další scény v rámci projektu 300 dní radosti.

Den otevřených dveří pro předškoláky

Den otevřených dveří pro předškoláky

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. března v 6:29

Zobrazeno: 228×

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče a prarodiče navštívili včera naši školu. Během odpoledne je uvítali, provedli školou a zodpovídali na dotazy členové žákovského parlamentu. 

F6 - Elektrostatika

F6 - Elektrostatika

Lenka Kolmanová

Vloženo: 20. března v 10:25

Zobrazeno: 167×

V šesté třídě dnes probíhaly hrátky s elektrostatikou. Zkoušeli jsme, zda nám třením různých materiálů vznikne elektrický náboj.

 

Termovize

Termovize

Lenka Kolmanová

Vloženo: 19. března v 12:10

Zobrazeno: 275×

Naši žáci měli celých čtrnáct dní možnost experimentovat s termokamerami, které nám byly do školy zapůjčeny z LabIR Edu. Tento vzdělávací projekt zaštiťuje výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni. Sada pěti termokamer nám zábavnou, interaktivní formou pomáhala pochopit fungování tepla. Žáci si vyzkoušeli plášť neviditelnosti, tajné vzkazy, odhalení PINu, sledování teploty těla různých zvířat. Naše paní kuchařky nás nechaly nahlédnout s termokamerou do přípravy oběda. 

Inf 4 - Trojrozměrné obrázky

Inf 4 - Trojrozměrné obrázky

Lenka Kolmanová

Vloženo: 14. března v 17:24

Zobrazeno: 202×

Čtvrťáci dnes během informatiky pracovali s 3D pery.

Dětská scéna 2024 - okresní kolo

Dětská scéna 2024 - okresní kolo

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 14. března v 7:02

Včera 13. 3. 2024 proběhlo v Tylově divadle v Kutné Hoře okresní kolo recitační soutěže. Naše výprava zaznamenala velký úspěch. Do krajského kola postupuje

ve III. kategorii Ondřej Rebec.

Čestné uznání získali ve II. kategorii Aleš Kapička a Nela Šafaříková a ve III. kategorii Anežka Pospíšilová.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícímu Ondrovi blahopřejeme.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání