Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Šablony pro Malešov II

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 5. září 2019 v 17:42

Zobrazeno: 312×

 

 

Název projektu: Šablony pro Malešov II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012919

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 267 355,00 Kč

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 09. 2019

 

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 08. 2021

 

Doba trvání projektu: 24 měsíců

 

Cílová skupina: děti v předškolním vzdělávání, žáci, účastníci zájmového vzdělávání, pedagogičtí pracovníci

 

Cíle projektu: rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, základnímu a zájmovému vzdělávání, poskytnutí dočasné personální podpory školního asistenta v MŠ, ZŠ, ŠD, rozvoj kompetencí v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT)

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání