Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 30. květen 2018

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání