Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 30. květen 2018

Příběhy bezpráví
Objevujeme s žáky příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání