Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Partnerství tříd aneb učíme se společně

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 2. září 2016

Zobrazeno: 11290×

Partnerství tříd aneb učíme se společně

prvňáčci s deváťáky, druháci s osmáky ...

Cílem projektu je rozvoj sociální kompetence, společného vzdělávání s pozitivním dopadem na klima třídy a podporu budování dobrých vztahů mezi  spolužáky (spolupráce, tolerance), podpořit vzájemné naslouchání, řešit společně zadané úkoly.

Každá partnerská dvojice tříd může společně pracovat v různých předmětech a oblastech. Žáci mají možnost zlepšit svoji schopnost otevřít se - projevit - předvést - prezentovat.

Osmáky hned první den školy napadly nějaké akce ... Přemýšlejte, vymýšlejte, paní učitelky budu podporovat realizaci vašich nápadů.

 

 

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání