Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 30. květen 2018

Cílem projektu je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání