Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 30. květen 2018

Junior Achievement přináší žákům
  • Příležitosti pro získávání a rozvoj dovedností nezbytných pro úspěšný start do reálného života a na trh práce.
  • Impulsy pro další vzdělávání a prohlubování ekonomických znalostí.
  • Možnost vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání