Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

iSET přihlášení do domácího testování

Vloženo: 18. listopadu 2014

Přihlášení a informace k elektronickému systému testování iSET
 
uživatelské jméno: emailová adresa
heslo: (žákům bylo po registraci odesláno na jejich emailové adresy, v systému v "nastavení"  si ho mohou změnit, heslo musí obsahovat minimálně 7 znaků, z toho 1 znak speciální (např. # $ & { @ € < > ; ] a další)
 
 
 
NÁSLEDNÉ INFORMACE O MODULU DOMÁCÍHO TESTOVÁNÍ jsou zkopírované přímo ze stránek iSETu
 
 
 
Vítejte v modulu domácího testování  
 

Vážení uživatelé,

vstoupili jste do systému elektronického testování. Tento modul je variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí, jejímž prostřednictvím je možné provádět elektronické testování v rámci domácí přípravy žáků (nebo obecně libovolných uživatelů) zcela podle vlastního uvážení, zcela podle aktuálních požadavků na procvičení konkrétních témat formou testu. Výsledky, které domácím testováním získáte, budou k dispozici pouze Vám. Přístup k výsledkům tak nebude umožněn ani státu, ani škole, ale pouze tomu, kdo test realizuje, v případě žáka pak také jeho rodičům, kteří se rovněž mohou stát uživateli systému s vlastními přístupovými údaji.

Součástí tohoto systému je databanka testových úloh, která bude průběžně doplňována o testy jak pro jednotlivé předměty, tak pro ověřování míry podpory a dosažených výsledků v klíčových funkčních gramotnostech. Cílovým stavem (6/2015) je databanka několika tisíc testových úloh, které budou v systému volně k dispozici.

Systém pro elektronické ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání byl vyvinut v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES).

Věříme, že Vám tento systém dobře poslouží.

Česká školní inspekce

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání