Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bezpečný internet

Vloženo: 20. listopadu 2014

Internet nabízí dětem příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Obsahuje ale i materiál, který pro děti není vhodný. Při používání internetu existují rizika, se kterými je třeba počítat.  Na následujícím odkazu získáte užitečné rady o zásadách bezpečného chování na internetu.
 
 
 

Osvětu, poradenství a  pomoc naleznete i na následujících odkazech:

Projekt E-bezpečí - národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí: http://www.e-bezpeci.cz

Hlášení nezákonného a nevhodného obsahu internetu, který si přejete odstranit (pomluvy, nevhodné fotografie a videa): http://ohlaste.horkalinkaczi.cz

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání