Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MISE a VIZE školy

 • Lenka Kolmanová

Vloženo: 9. září 2019 v 7:53

Zobrazeno: 1849×

 

Rozvíjíme osobnost žáka a poskytujeme každému jedinci plnohodnotné vzdělání při respektování jeho individuality s pozitivním vztahem k učení a vztahu k celoživotnímu vzdělávání.

 

MISE

Naším posláním je

 • pomáhat všem žákům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti
 • vybavit je klíčovými kompetencemi ve všech předávaných oblastech

Je pro nás důležité

 • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan
 • podporovat partnerství mezi žáky, učiteli a rodiči
 • posilovat aktivní přístup žáků k vlastnímu vzdělávání
 • zaměřit se na přípravu žáků pro praktický život

VIZE

Chceme být uznávanou základní školou, ve které se budou učitelé, rodiče a žáci cítit jako partneři, kterým jde o společný cíl:

 • zajistit pocit bezpečí a podporovat přátelství, ohleduplnost a slušné chování
 • vzdělávat se v estetickém prostředí s dobrou úrovní materiálně technického vybavení
 • poskytnout každému žákovi možnost dosáhnout v nějakém směru pocitu úspěšnosti
 • získat nejen potřebné znalosti, ale i dovednosti a návyky, které žákům umožní přiměřeně řešit životní situace a chuť dále se vzdělávat a rozvíjet

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání