Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 10. leden v 11:39

Zobrazeno: 180×

 

 

Nominace prosinec 2018

 

  • Marek Svoboda (I. tř.) za pomoc spolužákům
  • Anežka Pospíšilová (II. tř.) za přípravu na vyučování a pomoc spolužákům
  • Natálie Černá (VI. tř.) za kreativní výtvarnou činnost nad rámec vyučování
  • Markéta Matoušková (VII. tř.) za vzornou přípravu na hodiny německého jazyka
  • Denisa Hervertová, Tereza Strejčovská, Zuzana Strnadová, Michal Škopek, Dalibor Štěpina, Martin Záleský (VIII. tř.), Martin Peterka (VII. tř.) za vzornou reprezentaci školy ve stolním tenisu
  • Petr Vajgl (IX. tř.) za aktivní práci v hodinách dějepisu
  • VIII. tř. za finanční příspěvek na dobročinné účely

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání