Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2023/2024

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. srpna 2023 v 8:56

Zobrazeno: 14440×

Přírodopis 8

Přírodopis 8

Lenka Kolmanová

Vloženo: 6. října 2023 v 10:23

Zobrazeno: 389×

Osmáci odkryli v tajence jméno Jana Evangelisty Purkyně a dopídili se k tématu dnešní hodiny - buňce. Poté ze surovin vyrobili úžasné modely živočišných buněk. .

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Lenka Kolmanová

Vloženo: 6. října 2023 v 10:16

Zobrazeno: 399×

Osmáci si hráli s prostorem a snažili se vytvořit stavby ze špejlí.
 

Volejbalová průprava starších žákyň

Volejbalová průprava starších žákyň

Lenka Kolmanová

Vloženo: 6. října 2023 v 5:50

Zobrazeno: 331×

F7 - Ověřujeme hmotnost těles

F7 - Ověřujeme hmotnost těles

Lenka Kolmanová

Vloženo: 5. října 2023 v 18:50

Zobrazeno: 280×

Sedmáci porovnávali naměřenou hmotnost tělesa použitím rovnoramenných laboratorních vah a digitalni zlatnické váhy.

Informatika 8

Informatika 8

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. října 2023 v 9:15

Zobrazeno: 376×

Osmáci se zabývali robotikou a programováním. Pracovali se vzdělávacím  nástrojem, který kombinuje barevné LEGO stavební dílky s intuitivním hardwarem a kódovacím jazykem založeným na jazyce Scratch, podporující kritické myšlení a řešení komplexních problémů, a umožňuje naučit se základům STEAM a dalším dovednostem 21. století.

Kroužek FLORBAL

Kroužek FLORBAL

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. října 2023 v 8:06

Zobrazeno: 463×

Praktické činnosti 6

Praktické činnosti 6

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. října 2023 v 19:36

Zobrazeno: 316×

Jablečný štrúdl pekla a ovocné saláty připravovala i druhá skupina šesťáků.

Ch 8 - Příprava tajného písma

Ch 8 - Příprava tajného písma

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. října 2023 v 19:30

Zobrazeno: 308×

Ch 9 - LP: Redoxní reakce

Ch 9 - LP: Redoxní reakce

Lenka Kolmanová

Vloženo: 3. října 2023 v 19:28

Zobrazeno: 396×

Když pečou šesťáci

Když pečou šesťáci

Lenka Kolmanová

Vloženo: 30. září 2023 v 19:45

Zobrazeno: 325×

Během praktických činností upekli žáci 6. třídy křehké a svěží jablečné záviny.

Září v 1. třídě

Září v 1. třídě

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. září 2023 v 17:43

Zobrazeno: 352×

Nalodění s kouzelnou hůlkou, 1. třída

Nalodění s kouzelnou hůlkou, 1. třída

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. září 2023 v 17:40

Zobrazeno: 284×

Minulý pátek se i prvňáci společně ,,nalodili” do projektu Řešíme společnou výzvu. Nejprve se zamýšleli nad tím, co se jim vybaví, když se řekne škola a potom si zahráli na parlament a odhlasovali si ,,Třídní pravidla“. Ohodnotili podle sebe jednotlivé předměty a zamysleli se nad tím, co nejraději dělají ve volném čase a ve škole. Podle svého zájmu si kouzelnou hůlkou zkoušeli přičarovat, co by chtěli ve škole mít nebo změnit. Nakonec procvičovali spolupráci při hraní s padákem.

Slavíme

Slavíme

Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. září 2023 v 9:58

Zobrazeno: 394×

Výukový program Mokřady, ZOO Jihlava, 6. + 7. třída

Výukový program Mokřady, ZOO Jihlava, 6. + 7. třída

Lenka Kolmanová

Vloženo: 25. září 2023 v 18:35

Zobrazeno: 387×

Vypluli jsme II

Vypluli jsme II

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 25. září 2023 v 10:57

Takto začali svou plavbu třeťáci.

Září v 2. třídě

Září v 2. třídě

Lenka Kolmanová

Vloženo: 25. září 2023 v 7:56

Zobrazeno: 306×

Vypluli jsme

Vypluli jsme

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. září 2023 v 15:39

Zobrazeno: 524×

Dnešní projektový den byl naloděním do celoškolního projektu inspirovaného projektem Eduzměny Řešíme společnou výzvu, kterého se v loňském školním roce účastnila 6. a 9. třída. Během celého školního roku budou třídní kolektivy navrhovat, plánovat a realizovat své nápady, ať je nám spolu lépe, ať se nám lépe učí, ať je nám lépe ve třídě/škole/zahradě. Jsme natěšení, zvědaví a v očekávání, co děti vymyslí a co všechno zažijeme.

 

Záznam bude průběžně aktualizován o fotografie jednotlivých tříd. 

Vv 6 - Modelování

Vv 6 - Modelování

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. září 2023 v 14:40

Zobrazeno: 279×

Z 6 - Sluneční soustava

Z 6 - Sluneční soustava

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. září 2023 v 14:38

Zobrazeno: 395×

Projektový den - 5. třída

Projektový den - 5. třída

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 21. září 2023 v 6:46

Projektový den pracovně zatím nazvaný Super společná výzva si užili páťáci.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání