Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2020/2021

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 18. srpna v 19:59

1. září

1. září

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. září v 9:38

Zobrazeno: 525×

Vážení rodiče, milí žáci,

věřím, že jste si prázdniny hezky užili. Nový školní rok začínáme co možná nejvíce v zajetých kolejích, přesto některé změny a omezení v běžném chodu školy nastanou. Také konání plánovaných činností a akcí školy bude podmíněno epidemiologickou situací. Děkuji všem za pochopení a vzájemnou ohleduplnost. Přeji vám úspěšný školní rok a pevné zdraví.

                                                                                                                  Mgr. Lenka Kolmanová 

Vv7 - Egyptské božstvo

Vv7 - Egyptské božstvo

Lenka Kolmanová

Vloženo: 18. září v 12:24

VII. a VIII. třída na Kačině

VII. a VIII. třída na Kačině

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 23. září v 13:07

Žáci sedmé a osmé třídy navštívili zámek Kačina. Absolvovali výukový program Jak se žilo služebnictvu. Zároveň pomohli s úklidem naučné stezky.

Rytíři čtenářského řádu

Rytíři čtenářského řádu

Lenka Kolmanová

Vloženo: 19. září v 6:54

Zobrazeno: 130×

Druháci se stali rytířkami a rytíři řádu čtenářského již v loňském školním roce. Až letos ale mohli při slavnostním ceremoniálu slíbit, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, zvědavě je otevírat a objevovat příběhy ukryté na jejich stránkách. Přejeme jim u toho mnoho zábavy!

Rekonstrukce podlah na prvním stupni

Rekonstrukce podlah na prvním stupni

Lenka Kolmanová

Vloženo: 31. srpna v 12:35

Zobrazeno: 279×

Recyklohraní v VI. třídě

Recyklohraní v VI. třídě

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 14. října v 14:59

V rámci recyklohraní vytvořili šesťáci model čističky odpadních vod.

Prvňáčci na plaveckém výcviku

Prvňáčci na plaveckém výcviku

Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. září v 7:07

Zobrazeno: 227×

Prvňáci a jejich kamarád Ferda

Prvňáci a jejich kamarád Ferda

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 11. září v 19:05

Prvňáčci se celý rok budou učit s Ferdou Mravencem a jeho kamarády.

Proto si každý jednoho mravenečka vyrobil.

Projekt Život chleba III

Projekt Život chleba III

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 11. října v 21:33

Další pokračování série fotografií k projektu Život chleba.

Projekt Život chleba II

Projekt Život chleba II

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 11. října v 21:27

Dalším krokem v projektu Život chleba byl výsev obilí. Nejříve ale naši malí hospodáři museli připravit půdu pro výsev a seznámit se s potřebným náčiním. Práce jim šla dobře od ruky. Ti, kteří splnili svůj úkol, mohli ještě vyzdobit betonek na školním pozemku svou kresbou.

Projekt Život chleba I

Projekt Život chleba I

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 11. října v 21:14

Naši prvňáci se letos účastní projektu Život chleba. Seznámí se tak s tím, co vše se musí udělat, aby se dostal chléb na náš stůl. Nejdříve se před vlastním výsevem připravili ve třídě. Na vlaječku měli za úkol namalovat či napsat nějaké hezké přání vysetému obilí. Nejčastěji se na jejich přáníčkách objevovalo sluníčko.

Praktické činnosti 6

Praktické činnosti 6

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 23. září v 12:59

Šesťáci se vydali během výuky praktických činností do přírody. Ke své společné aktivitě využili  materiál, který měli v bohatém množství kolem sebe. 

Plavecký výcvik 1., 2., 3. třída

Plavecký výcvik 1., 2., 3. třída

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 10. září v 21:57

Prvňáci, druháci a třeťáci zdokonalují své plavecké dovednosti v bazénu v Kutné Hoře.

Páka

Páka

Lenka Kolmanová

Vloženo: 17. září v 10:49

Zobrazeno: 141×

Osmáci si přiblížili probíranou látku na praktických jevech. 

Opakování u čtvrťáků

Opakování u čtvrťáků

Lenka Kolmanová

Vloženo: 18. září v 12:34

Zobrazeno: 128×

Projekt Šablony II na rozvoj digitálních kompetencí pokračuje i v tomto školním roce.

Naši prvňáčci 3/3

Naši prvňáčci 3/3

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. září v 10:39

Zobrazeno: 339×

Naši prvňáčci 2/3

Naši prvňáčci 2/3

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. září v 10:27

Zobrazeno: 305×

Naši prvňáčci 1/3

Naši prvňáčci 1/3

Lenka Kolmanová

Vloženo: 1. září v 10:17

Zobrazeno: 390×

Chemie 9

Chemie 9

Lenka Kolmanová

Vloženo: 22. září v 18:44

Zobrazeno: 160×

Deváťáci opakovali názvosloví a periodickou tabulku na čerstvém vzduchu.

EVVO

EVVO

Lenka Kolmanová

Vloženo: 7. října v 7:23

Zobrazeno: 116×

Šesťáci absolvovali v rámci EVVO komentovanou prohlídku čistírny odpadních vod s paní Vavřičkovou z VHS Vrchlice - Maleč, a. s.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání