Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2018/2019

  • Superadministrátor

Vloženo: 28. srpen 2018 v 20:55

Deutschunterricht

Deutschunterricht

Vloženo: včera v 9:55

Zobrazeno: 32×

Námět výtvarné výchovy jsme propojili s vyučováním německého jazyka.

Hundertwasserhaus

Hundertwasserhaus

Vloženo: 19. březen v 14:27

Zobrazeno: 45×

Dnes jsme se seznámili s jedním z nejznámějších děl architekta, malíře a sochaře Friedensreicha Hundertwassera. Pokusili jsme se ztvárnit jeho celoživotní myšlenky do vzhledu Hundertwasserova domu ve Vídni pomocí nepravidelných linií a pestrých barev.

Achievement Junior

Achievement Junior

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 15. březen v 12:11

Zobrazeno: 48×

Každým rokem touto dobou se tradičně žáci VI. a VIII. třídy seznamují s programem úspěšného podnikání.

Slavnost knihy a naši prvňáci

Slavnost knihy a naši prvňáci

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 3. březen v 13:39

Prvňáci si o projektovém dni vzájemně představili svoje oblíbené knihy. Někteří z nich už dokonce i dokázali přečíst krátkou ukázku spolužákům. Potom si každý vyrobil vlastní slabikář s aktivitami k písmenku C, které se právě učí. Jak se jim práce podařila, uvidíte na přiložených fotografiích.
 

Karneval u prvňáků

Karneval u prvňáků

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 1. březen v 17:15

Zobrazeno: 81×

Ve čtvrtek 28.2. si prvňáci uspořádali karneval. Při veselých písničkách si společně zatancovali a zasoutěžili. Děkujeme pí Pölderlové a pí Kratochvílové za sladké odměny pro děti.

Slavnost knihy aneb o čem vypráví knížky - 1/3

Slavnost knihy aneb o čem vypráví knížky - 1/3

Vloženo: 1. březen v 13:48

Zobrazeno: 125×

Během projektového dne zaměřeného na rozvoj čtenářství jsme se zabývali ve skupinách na 1. i 2. stupni pozoruhodnými texty, které byly vybrány s ohledem na podnětnost a didaktický potenciál pro různé vzdělávací oblasti (např. český jazyk a literatura, matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a příroda). Součástí projektového dne bylo i scénické čtení pražských herců. Lukáš Hejlík a Věra Hollá sklidili svým divadelním představením s knihou v ruce velký úspěch. Dětem představili knížku Šmodrcha A. Kimptona a  Jak být klukem/holkou J. Dawsona a H. Longové.

Op-art ve IV. třídě

Op-art ve IV. třídě

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 25. únor v 19:36

Ve čtvrté třídě se žáci seznamovali se směrem moderního umění tzv. op-artem.

Prvňáčci záchranáři

Prvňáčci záchranáři

Vloženo: 22. únor v 9:13

Zobrazeno: 73×

I prvňáci se letos zúčastnili prvního celku Ochrany člověka za mimořádných událostí, na které navazují další vzdělávací cykly v rámci plnění RVP zajišťované akreditovanou vzdělávací instuticí MŠMT.

 

Recitační soutěž - II. stupeň

Recitační soutěž - II. stupeň

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 21. únor v 16:05

Recitační soutěž - I. stupeň

Recitační soutěž - I. stupeň

Vloženo: 21. únor v 12:41

Zobrazeno: 157×

Dny pro záchranu života III

Dny pro záchranu života III

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 19. únor v 10:56

Dny pro záchranu života II

Dny pro záchranu života II

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 19. únor v 10:49

Dny pro záchranu života I

Dny pro záchranu života I

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 19. únor v 8:41

Již druhým rokem se žáci naší školy zúčastnili programu Dny pro záchranu života vedený lektory na vysoké profesionální úrovni. Tento program se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Žáci se seznámili s možnostmi úrazů jako jsou popáleniny, vdechnutí předmětu, zásah elektrickým proudem a postupem první pomoci. Dále se naučili, jak uniknout z hořícího domu a nenadýchat se zplodin vzniklých hořením. Rovněž měli možnost prohlédnout si interiér sanity první pomoci, osahat si masku na dýchání, kapačku, lehnout si na lůžko a zajistit pacienta před chladem. Získali tak znalosti a dovednosti, kterými by dokázali zachránit zdraví i život.

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea

Vloženo: 15. únor v 11:28

Zobrazeno: 78×

První skupina počítala reálné příklady ze života. Letos se mohlo poprvé soutěžit  v počítačové učebně pomocí online platformy.

Nejrůžovější

Nejrůžovější

Vloženo: 15. únor v 11:23

Zobrazeno: 100×

Parlamentáři ocenili vítěže Růžového dne - 2. a 5. třídu.

Růžový den

Růžový den

Jana Schneiderwindová

Vloženo: 14. únor v 11:15

Žákovský parlament rozhodl, že dnes oslavíme Valentýna růžovým oblečením.

Výchova ke zdraví v 7. třídě

Výchova ke zdraví v 7. třídě

Vloženo: 4. únor v 14:56

Zobrazeno: 83×

Sedmáci zjišťovali, jaká je hodnota jejich indexu tělesné hmotnosti, zda mají normální váhu. Výsledky měření a vážení byly tajné. Také jsme brali v úvahu, že se jedná pouze o orientační ukazatel.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání