Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nás čeká v září

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 26. srpna v 7:58

Co nás čeká v září 

1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku

(1. vyuč. hodina)     

Rychlé hlášení - počty žáků

 

tř. uč.

 

2. 9.

Třídnické hodiny (1. – 4. vyučovací hodina)

odpadá odpolední vyučování

tř. uč.

3. 9.

DVPP

p. uč. Kamenářová

7. 9.

DVPP

ŘŠ

7. 9. 

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 1. třídy od 17 hodin

p. uč. Hájková

9. 9.

Zahájení plavecké výuky (I. – III. třída)

p. uč. Holinková

1. – 2. týden

Volby do žákovského parlamentu

(IV. – IX. tř.)

tř. uč. , p. uč. Bílková

17. 9.

DVPP

p. uč. Šteflová

30. 9.

Dny pro záchranu života (I. – IX. tř.)

110 Kč/žák

tř. uč.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání