Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nás čeká v lednu

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 29. listopad 2019 v 12:16

 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

 

                                                                                                           

3.1.

Vánoční prázdniny

Škola začíná v pondělí 6. 1.

 

10. 1.

Návštěva z PPP K. Hora

p. uč. Šafaříková

AP

12. 1. – 18. 1.

Lyžařský kurz 6. + 7. roč.

Orlické hory

p. uč. Karlová

p. uč. Klekarová

p. Brichová

p. Hourová

15. 1.

Dějepisná olympiáda

p. uč. Kamenářová

16. 1.

Informační schůzka – přijímací řízení – pro rodiče vycházejících žáků

VP

20. 1.

Pedagogická rada od 15:00 ve sborovně

ped. sbor

24. 1.  Pythagoriáda -v. - VIII.  ŘŠ

29. 1.

Okresní kolo matematické olympiády

5. a 9. ročník

p. uč. Hadincová

30. 1.

Rozdání výpisu vysvědčení - změna

2. stupeň – změna rozvrhu

6. tř. – 5. vyuč. hod. (dívky končí  v 13:50)

7. tř. – 5. vyuč. hod. (dívky končí  v 13:50)

8. tř. – 8. vyuč. hod.

9. tř. – 8. vyuč. hod.

tř. učitelé

 

p. uč. Karlová

p. uč. Šteflová

p. uč. Keltnerová

p. uč. Bílková

31. 1.

Pololetní prázdniny

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání