Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nás čeká v prosinci

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 29. listopad v 12:16

v průběhu

Matematická olympiáda 5. – 9. roč., domácí kolo

ZŘŠ, p. uč. Hadincová, p. uč. Kamenářová

2. 12.

Exkurze IX. tř. do ZOO Jihlava

p. uč. Bílková

ŠA

3. 12.

Advent na tvrzi (2 x 45 min) od 10: 30

2. + 3. ročník, 25,- Kč/žák

p. uč. Šafaříková

p. uč. Klekarová

4. 12.

Florbalová soutěž, starší žáci

Sportovní hala Klimeška Kutná Hora

 

5. 12.

Mikulášská nadílka

IX. tř., p. uč. Bílková

6. 12.

Vánoční akademie – generálka od 9:35

konec vyučování 11:15

tř. uč.

9. 12.

Advent na tvrzi (2 x 45 min) od 8: 30

1. ročník, 25,- Kč/žák

p. uč. Martinková

9. 12.

Vánoční akademie pro veřejnost od 16h

v tělocvičně ZŠ

 

10. 12.

Advent na tvrzi (2 x 45 min) od 10: 30

6. + 7. ročník, 25,- Kč/žák

p. uč. Karlová

p. uč. Šteflová

16. 12.

Vlastivědný kroužek, projekt Paměť národa

p. uč. Kamenářová

20.12.

Vánoční besídky

II. st.   3. + 4. hodina třídnická - vyučování         

             končí v 11:15 (nutno zapsat do ŽK)

tř. uč.

23. 12. - 3. 1.

Vánoční prázdniny

(ve škole se opět setkáme v pondělí 6. 1.)

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání