Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

CO NÁS ČEKÁ v červnu

Vloženo: 25. říjen 2011

Zobrazeno: 410×

Co nás čeká v červnu

1. 6.

 

Výlet V. tř.

RS Vlastějovice

p. uč. Kamenářová

2. 6.

Dětský den, hřiště Malešov od 14:00 h

Organizace ŽP

p. uč. Bílková

7. 6.

Kino Modrý Kříž K. Hora – I. st.

Mia a bílý lev, 50Kč/žák

p. uč. Holinková, tř. uč.

7. – 8. 6.

Výlet VI. tř.

RS Vlastějovice

p. uč. Šteflová

10. -14. 6.

Škola v přírodě -  II. tř.

RS Naděje, Svratouch

p. uč. Klekarová, p. Bednář, pí Samková

18. 6.

Target Sprint – vítězové VI., VII. tř.

Čáslav

p. uč. Šteflová

18. 6. Výlet IX. tř. Praha  p. uč. Hadincová

18. 6.

Školská rada

p. uč. Schneiderwindová

20. 6.

Pedagogická rada od 15 h ve sborovně školy

 

21. 6. Divadélko Kůzle v MŠ I. tř p. uč. Šafaříková, AP
21. 6.

Vernisáž výstavy Vzpomínka na Starou Lhotu - Vlastivědný kroužek

Muzeum Malešov 16 h

p. uč. Kamenářová

26. 6.

Výlet II. tř.

RS Starý rybník

p. uč. Klekarová, Brichová

17. 6. (1. h.)

20. 6. (1. h.)

13. 6. (6. h.)

20. 6. (6. h.)

21. 6. (4. h.)

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování druháků – rytířské ostruhy

Pasování třeťáků – šlechtické tituly

Pasování čtvrťáků – královské klání

Pasování páťáků – císařské klání

Vyhodnocování klubu Knihomolů, setkání žáků II. st. v knihovně

tř. uč., p. uč. Kamenářová

24. 6.

Organizace posledního týdne školy:         Konec vyučování (pro I. a II. stupeň)              pondělí - čtvrtek do 11:15 

Odevzdání učebnic

tř. uč.

25. 6.

Rozdání učebnic, úklid tříd, chodeb školy

tř. uč.

25. 6. Partnerství tříd - I./II. a IX. tř. uč
25. 6. Dravci - I. tř. v MŠ p. uč. Šafaříková, AP

26. 6.

Den třídního učitele I. st.

Sportovní den II. st. na hřišti

tř. uč.

27. 6.

Den třídního uč. II. st.

Sion I. st. – akce se ZŠ Křesetice

(organizace IX. tř.)

tř. uč.

p. uč. Holinková

28. 6.

Předání vysvědčení (1. vyuč. hodina), od 9:00 v síni Úřadu městyse  loučení s absolventy, ocenění nominací

tř. uč.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání