Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápisový lístek

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 13. březen v 12:04

Zobrazeno: 81×

Vážení rodiče,

do 15. 3. vydá ředitelka školy každému žákovi/žákyni jeden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích vede škola přesnou evidenci. 

Zákonný zástupce žáka si vybere jednu střední školu, na kterou byl žák přijat a o kterou má největší zájem. Svůj úmysl, aby se žák stal žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole, potvrdí odevzdáním zápisového lístku střední škole.

 

Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání