Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Testování

 • Lenka Kolmanová

Vloženo: 8. dubna v 14:36

Zobrazeno: 324×

Vážení rodiče,

seznamte se prosím před prvním testováním s manuály a metodikou testování. Testování samoodběrem bude probíhat v prostranství před budovou školy. Organizaci budou zajišťovat nepedagogičtí zaměstnanci a paní vychovatelka Brichová od 7:20. 

Výjimky z testování:

 • žáci bez příznaků po ukončení izolace, do 90 dnů od výsledku pozitivního testu (musí být doloženo potvrzením)
 • žáci, kteří doloží negativní výsledek Ag/PCR testu, který není starší 48 hodin - provedený poskytovatelem zdr. služeb
 • žáci s očkovacím certifikátem (a uplynutí 2 týdnů po 2.dávce)

LEPU test manuál:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

 • otevírá vyhodnocovací kartu,
 • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 • odstraňuje lepicí proužek,
 • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

7. Žáci čekají na určeném místě na uplynutí časového limitu.

8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

9. Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy se zákonným zástupcem.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání