Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 24. duben v 10:49

Č. j.: ZŠM83/2020

                                                                                             

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

pro školní rok 2020/2021

 

 

 

Registrační čísla přijatých dětí:

 

ZV 1

přijato

ZV 15

přijato

ZV 2

přijato

ZV 16

přijato

ZV 3

přijato

ZV 17

přijato

ZV 4

přijato

ZV 18

přijato

ZV 5

přijato

ZV 19

přijato

ZV 6

přijato

ZV 20

přijato

ZV 7

přijato

ZV 21

přijato

ZV 8

přijato

ZV 22

přijato

ZV 9

přijato

ZV 23

přijato

ZV 11

přijato

ZV 24

přijato

ZV 12     

přijato

ZV 25

přijato

ZV 14

přijato

ZV 26

přijato

 

 

 

 

 

Odklad povinné školní docházky: ZV 13

 

 

Přerušení správního řízení: ZV 10

Řízení bude přerušeno na dobu nezbytně nutnou, tzn. do doby předání zprávy příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa a zprávy příslušného školského poradenského zařízení s doporučením odkladu školní docházky. 

 

 

 

Vyvěšeno na www.zsmalesov.cz dne 24. 4. 2020.

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Kolmanová

ředitelka školy

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání