Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Respirátory/zdravotnické obličejové masky

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 23. února v 18:08

Zobrazeno: 155×

Vážení rodiče,

MŠMT informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:


Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je


▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),


▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:


▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

 

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

Mimořádné opatření platí pro ZŠ, ŠD i ŠJ kromě konzumace stravy u stolu.

 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v MŠ.

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání