Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Provoz školy od 12. dubna

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 7. dubna v 11:44

Provoz školy od 12. dubna:

  • liché kalendářní týdny: 1., 2., 3. třída prezenční vzdělávání, 4., 5. třída distanční vzdělávání
  • sudé kalendářní týdny: 4., 5. třída prezenční vzdělávání, 1., 2., 3. třída distanční vzdělávání
  • žáci 6. - 9. třídy distanční vzdělávání
  • žáci 9. třídy konající JPZ - skupinové konzultace v úterý - výuka M, Čj k přípravě na přijímací zkoušky (nové rozvrhy budou zveřejněny do konce týdne)

 

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

ŠD v provozu - v lichém týdnu zajištěno další oddělení pro žáky 3. třídy účastníky ŠD v učebně 3. třídy, ostatní třídy v budově ŠD

 

ŠJ v provozu - strávníkům budou během prezenční výuky obědy automaticky přihlášeny, v případě nezájmu žádáme o odhlášení na tel. č. 327 595 110 nebo na chlumskam@seznam.cz (předmět zprávy - odhlášky ŠJ) 

 

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem.

V případě testování žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ  je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

 

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

 

Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.

 

 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání