Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis do 1. třídy 2020/2021_Změna

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 4. březen v 7:23

7. a 8. dubna 2020 od 12:30 do 16:00

Vzhledem k Opatření ministra školství Č. j.: MSMT-12639/2020-1 proběhne pouze formální část zápisu bez přítomnosti dětí/zákonných zástupců. Motivační část zápisu (seznámení s prostředím školy) zatím bohužel odpadá.

Možnosti zápisu:

  1. Datovou schránkou (ne datová schránka firmy) na adresu datové schránky školy: zdxmavt
  2. Emailem s  elektronickým podpisem na adresu: zsmalesov@cmail.cz
  3. Osobně ve škole nebo vhozením formuláře do poštovní schránky školy, která se nachází u hlavního vchodu do školy.
  4. Prostřednictvím České pošty na adresu:   ZŠ a MŠ Malešov, okres Kutná Hora, Žižkovo nám. 107, 285 41 Malešov

    Formuláře budou  vyvěšeny ke stažení od pondělí 30. 3. Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost tisku, bude připravená tištěná verze k vyzvednutí po tel. domluvě na čísle 327 595 232, 775 142 328.

Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme elektronickou poštou zs.malesov@cmail.cz.

                                                                            

                                                                        

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání