Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Konec školního roku

Vloženo: 19. června v 6:32

Zobrazeno: 354×

Dle sdělení ministra školství č. j.: MSMT-26173/2020-1 může proběhnout předání vysvědčení pro všechny žáky bez omezení počtu. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Pro vzdělávací aktivity se do konce školního roku nic nemění (tedy stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin, nepřítomnost rodičů ve škole, roušky apod.).

 

Předání vysvědčení na 1. stupni proběhne v pátek 26. 6. 2020 od 7:40 do  8:25 v kmenových učebnách.

Předání vysvědčení na 2. stupni proběhne v pátek 26. 6. 2020 od 7: 40 pro

VI. tř. v učebně M

VII. tř. v učebně Vv

VIII. tř. v učebně Čj

IX. tř. v učebně Aj (od 9:00 slavnostní rozloučení s panem starostou).

 

Náhradní termín vyzvednutí vysvědčení:

29. a 30. 6. 2020 od 7 do 12 h v kanceláři hospodářky školy

(po telefonické domluvě 327 595 232 i v jiném termínu)

 

Milí žáci, vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za práci v uplynulém školním roce a především za spolupráci a nasazení v době nouzového stavu a uzavření školy. 

Mgr. Lenka Kolmanová

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání