Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Během vyučování bez roušek, přestávky s ochranou dýchacích cest

  • Lenka Kolmanová

Vloženo: 8. června v 5:52

Zobrazeno: 51×

Mimořádné opatření MZ platné od 8. 6.:

Žáci nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, do školy) zůstává stejný režim jako doposud (s rouškou).

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání