Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Základní informace o platbě školného

  • Mateřská škola

Vloženo: 10. září 2021 v 11:23

Zobrazeno: 401×

Základní informace o platbách

 

Školné je 350,- Kč měsíčně se platí vždy do 15. daného měsíce.

Stravné se vybírá koncem měsíce na měsíc násleudující.

 

Při platbě na účet školy udávejte do zprávy pro příjemně text:

ŠKOLNÉ - JMÉNO DÍTĚTE nebo

STRAVNÉ - JMÉNO DÍTĚTE

 

č.ú. 444493379/800

Hotově můžete platit ŠKOLNÉ v kanceláři ZŠ, nebo u učitelek. Stravné v kanceláři ŠJ.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání